Decubitus Behandeling

Om een decubituswond zo goed mogelijk te verzorgen dient er door iedereen een vaste volgorde in handelen te worden aangehouden, zodat er op een eenduidige wijze behandeling kan plaatsvinden. 

Ook als een zorgvrager al decubitus heeft ontwikkeld, moet nog steeds geobserveerd en gescreend worden op mogelijke andere defecten die zich ontwikkelen of op verergering van het bestaande defect. Ook mag duidelijk zijn dat wondbehandeling nooit de enige interventie is, maar deel uitmaakt van een groter plan van aanpak.

Informatie over de wond, aanvullende preventieve handelingen en de verpleegkundige handelingen nodig voor de verzorging dienen te worden beschreven. 
Vaste onderdelen zijn hierbij: 
1. locatie van de wond en categorie decubitus. 
2. wijze van wondreiniging. 
3. benodigde wondverbandmiddelen (deze verschillen per categorie) 
4. wijze van verband aanleggen (deze verschillen per categorie) 
5. frequentie van verbandwisselingen. 
6. de ingeschakelde paramedische disciplines. 

Duidelijk moet zijn wanneer geëvalueerd dient te worden en met welke disciplines. Het verdient de voorkeur zoveel mogelijk met een eerstverantwoordelijke verpleegkundige te werken, zeker bij complexe wondproblematiek en veel risicofactoren. 

Afhankelijk van het verpleegkundig dossier waar mee gewerkt wordt, kan in het verpleegplan gerapporteerd worden of op een apart blad (voortgangsrapportage). Dagelijkse rapportage betreft veranderingen in de situatie, zoals veranderingen van het defect, risicofactoren. Ook dient duidelijk te zijn dat alle maatregelen op gebied van preventie en behandeling zijn uitgevoerd. Dit kan worden afgetekend in de planning, in het verpleegplan, of ook in de rapportage worden beschreven.