Decubitus behandeling-Catergorie I

Categorie I

Niet wegdrukbare roodheid van de intacte huid. Verkleuring van de huid, warmte, oedemen en verharding(induratie).

 


Probleem 1

Niet wegdrukbare roodheid van de intacte huid.

Doel
Voorkomen van verdere uitbreiding.
Secundaire infectie voorkomen.


Handelingen
Afhankelijk van de locatie, vrij leggen en droog houden. 
Rapporteer veranderingen en/of bevindingen in het verpleegplan.
-De aanbevolen frequentie van wisselligging is een keer in de 3 uur in combinatie met een goed drukreducerend matras. 
-Adequate inzet van drukreducerende hulpmiddelen zoals een luchtmatras, schuim kussen, rolmat e.d. 
-Rapporteer veranderingen en/of bevindingen in het verpleegplan.