Decubitus classificatie

Eenduidige classificatie van decubitus is belangrijk. Internationaal(NPUAP/EPUAP 2009) wordt decubitus geclassificeerd in vier categorieën.
Deze is gebaseerd op de ernst van de decubitus (diepte en aantasting van weefsel). Bij iedere categorie hoort een specifiek behandelplan.
Het classificatiesysteem draagt ertoe bij dat de juiste categorie van decubitus herkend wordt in de praktijk en dat voor het juiste behandelplan gekozen wordt. 

De zorgverlener dient voldoende kennis en kunde te hebben om te kunnen beoordelen om welke categorie decubitus het gaat. Het oefenen in beoordelen van decubitus kan het best gebeuren onder begeleiding van een deskundige, daarnaast aan de hand van beeldmateriaal. Na een aantal keren dient men dit zelfstandig te kunnen uitvoeren, bij twijfel kan natuurlijk altijd een deskundige geraadpleegd worden.Voor het beoordelen van categorie I zijn ook speciale lenzen verkrijgbaar. In principe kan door gewoon met de vinger te drukken beoordeeld worden of het om "niet wegdrukbare roodheid" gaat, maar met een lens gaat dat ook heel gemakkelijk.

NPUAP/EPUAP classificatiesysteem 

Categorie

I.Niet-wegdrukbare roodheid bij een intacte huid 

II.Huidletsel dat zich beperkt tot de opperhuid en aanwezigheid van en/of blaarvorming, en/of ontvelling.

III.Huiddefect met schade of necrose van huid en onderhuids weefsel (subcutis). De schade kan zich uitstrekken tot aan het onderliggende bindweefselvlies (fascie)

IV.Uitgebreide weefselschade of weefselversterf (necrose) aan spieren botweefsel of ondersteunende weefsels.